Pośrednictwo pracy to usługa polegająca na świadczeniu pomocy pracodawcom w znalezieniu odpowiednich pracowników.
W ramach pośrednictwa pracy pomagamy naszym Klientom:
  •  we właściwym przygotowaniu ofert pracy;
  •  w upowszechnieniu ofert pracy;
  •  w doborze kandydatów odpowiadających oczekiwaniom zawartym w ofertach;
  •  w otrzymaniu informacji o możliwościach skorzystania z innych usług rynku pracy.
Korzystanie z tego rodzaju usługi realizowane jest w dwóch formach:
Pośrednictwa otwartego – oferta pracy podawana jest do ogólnej wiadomości osób poszukujących pracy (poprzez umieszczenie ogłoszenia z ofertą pracy),
Pośrednictwa zamkniętego – oferta pracy dociera do wyselekcjonowanej przez nas grupy sprawdzonych osób, które widnieją w naszej wewnętrznej bazie kandydatów.
Korzyści:
  •  ułatwimy Państwu kontakt z kandydatami do pracy;
  •  korzystając z naszej bazy danych znajdą Państwo szybciej i efektywniej właściwe osoby;
  •  nasi wykwalifikowaniu doradcy pomogą Państwu zrekrutować solidny zespół pracowniczy.